Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se
En utsiktsplattform på ett sjukhus med ett runt fönster

Förvandla sjukvårdsmiljöer med Nordsjö Professional Årets kulör

Sjukvårdsmiljöer med en genomtänkt utformning har visats förbättra patienternas utfall. De blåa och gröna kulörerna i Nordsjö Professionals calm colour story har inspirerats av naturen och bidrar till att skapa lugnande och stärkande utrymmen där människor kan känna sig återhämtade.

Det finns starka belägg för att sjukvårdsmiljöer med en genomtänkt utformning ger mätbara positiva resultat – de hjälper patienter att återhämta sig snabbare, förbättrar upplevelsen för patienter och besökare och ökar effektiviteten hos personalens omvårdnad.1 Därför är det avgörande att fokusera på patienternas, personalens och besökarnas välbefinnande vid utformningen av sjukvårdslokaler. 

De naturliga blå och gröna tonerna i vår calm colour story har inspirerats av färgerna i skogs- och sjölandskap och får sjukvårdsmiljöer att kännas lugnande snarare än sterila. En lugnande miljö kan bidra till att patienter, besökare och personal känner sig mindre stressade samt påskynda återhämtningen.

1The case for good design: Healthcare, Office of the Victorian Government Architect, September 2022

Skapa balans i ett behandlingsrum

Ett behandlingsrum med en vägg målad i vertikala färgblock.

En vägg med vertikala färgblock i blått och Nordsjö Professional Årets kulör 2024, Sweet Embrace™, skapar en diskret och balanserad känsla i detta behandlingsrum. Användningen av kulörer med inspiration från naturen förmedlar en känsla av lugn och tydlighet som bidrar till att patienterna kan slappna av. 

Skapa lugna återhämtningsutrymmen

En sjukhusavdelning med väggar som målats i rosa och pastellblått i breda ränder.

Nyanserna i vår lugna kulörserie kan skapa en vilsam miljö som hjälper patienter, besökare och personal att känna sig mer bekväma. Här får kombinationen av Sweet Embrace™ och ett område med havsblått detta sjukhusrum att kännas lugnt och återhämtande samt ger ett intressant visuellt uttryck. 

Ett lugnande väntrum

Ett väntrum med väggar målade i två färgblock med olika nyanser av grönt

De naturinspirerade kulörerna i vår calm colour story kan bidra till att förstärka de återhämtande egenskaperna i en sjukvårdsmiljö. Här hjälper användningen av skogsgröna nyanser och naturmaterial människor att känna sig i kontakt med naturen – något som har visats kunna lindra stress. 

En stillsam korridor

En korridor i form av en bro med fönster från golv till tak där taket målats mjukt rosa

Användningen av Nordsjö Professional Årets kulör 2024, Sweet Embrace™, i taket på den här korridoren där utom- och inomhusmiljön möts förstärker det naturliga dagsljuset som flödar in genom fönstren från golv till tak. Sweet Embrace™ ger precis rätt mängd värme för att mjuka upp den moderna, industriella känslan. 

Nordsjö Expert App appstore google play
Kulörer laddas…