Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Professional Traditional Metal Paint

S 0510-R90B
Förpackningsstorlek
Produktkalkylator
Hitta en butik
Mätt din yta:
Mängd som behövs:
För bästa resultat rekommenderar vi {coatAmount} med {productTitle}
Viktiga fördelar
 • Går att bryta i valfri kulör
 • Blank rostskyddstäckfärg
 • För målning av järn, stål och plat utomhus och inomhus
 • Uppfyller kraven som enligt rostskyddsnorm BSK-11
Tekniska egenskaper
Teknisk information
 • Glans Blank
 • Täckning 6-8 m2/liter
 • Torktid 2 timmar
 • Övermålningsbar 12 timmar
 • Bindemedelstyp Lösningsmedelsbaserad
Produktegenskaper
 • Utvecklad för yrkesmålare
 • Hårdare yta

Produktbeskrivning

Professional Traditional Metal Paint är en rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus.

Appliceringsbeskrivning

Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat skall rostskador grundas med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, över 40 µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, över 40 µm. Vid nymålning, borsta och blästra enligt ovan. Stål stryks 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, över 40 µm och förzinkade ytor avfettas och grundas med Professional Metal Primer minst 40 µm. Rostskador stålborstas och grundas med Professional Traditional Metal Primer, minst 40 µm. Färdigmåla 2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, minst över över 80 µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över över 80%). Verktyg: pensel, roller

Produktdatablad och säkerhetsdokument

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.
 • Professional Traditional Metal Paint -- Tekniskt datablad
 • Professional Traditional Metal Paint Base Black -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Traditional Metal Paint Base Medium -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Traditional Metal Paint Base Clear -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Traditional Metal Paint Base White -- Säkerhetsdatablad
 • Professional Traditional Metal Paint -- Miljödatabladet

Kulör kollektion

Nordsjö CF 24 (Painters), NCS Index, 5051 Kulörkollektion, Nordsjö RAL (Painters), Färdigblandade Kulörer, Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Systeminformation

Skrapa och borsta till lägst St 2 enligt SS 055900 eller blästring till SA 2,5. Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. För bästa resultat skall rostskador grundas med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, över 40 µm. Färdigmåla 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, över 40 µm. Vid nymålning, borsta och blästra enligt ovan. Stål stryks 1-2 gånger med Professional Traditional Metal Primer eller Professional Metal Primer, över 40 µm och förzinkade ytor avfettas och grundas med Professional Metal Primer minst 40 µm. Rostskador stålborstas och grundas med Professional Traditional Metal Primer, minst 40 µm. Färdigmåla 2 gånger med Professional Traditional Metal Paint, minst över över 80 µm. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (över över över 80%).

Tips

 • 1. Rengöring
  Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Tvätta bort färg från penslar och verktyg med alifatnafta.
 • 2. Förvaring
  Frostfritt
Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..