star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
Nordsj%C3%B6_7929_web_landscape

ACC kulörsystem och 5051 index

AkzoNobels kulörsystem ACC innehåller fler än 6 000 kulörer och beskriver tre egenskaper: kulörton, mättnad och ljushet. För 5051 har ett team kulörspecialister från AkzoNobel noga valt varje kulör till detta index – allt för att ge er ett snyggt och professionellt verktyg när ni ska välja kulörer. Indexet är uppdelat i tre delar, läs mer längre ner.

ACC kulörsystem

AkzoNobels kulörsystem ACC beskriver tre egenskaper: kulörton, mättnad och ljushet. Alla synliga kulörer kan beskrivas i systemet.

Exempel:

 

Kulörton:

En bokstav följt av en siffra beskriver kulörens placering i kulörcirkeln – U9.30.20.

 

Mättnad:

Mättnaden beskriver med två siffror från 00 till 99 hur kraftfull och intensiv en kulör är – U9.30.20.

 

Ljushet:

Ljusheten beskriver med två siffror från 00 till 99 hur ljus/mörk en kulör är – U9.30.20.

 

Neutrala kulörer

Neutrala kulörer har kulörtonen ON och har alltid mättnad 00. Ljusheten varierar från 00 – svart – till 99 – vitt. I detta index finns kulörer från ON.00.10 till ON.00.90.

 

Semi-neutrala kulörer

För att lätt identifiera svagt tonade grå kulörer byts kulörtonens siffra ut mot ett N, t.ex. UN. Mättnaden är låg – 01 eller 02 – och ljus­heten varierar från lågt till högt. SN.02.58 är en medium grå kulör med en låg blå mättnad. FN.02.58 är en medium grå kulör med

5051 INDEX

Ett team kulörspecialister från AkzoNobel har noga valt varje kulör till detta index – allt för att ge er ett snyggt och profes­sionellt verktyg när ni ska välja kulörer. Indexet är uppdelat i tre delar:

Vita nyanser

Denna del innehåller nästan vita kulörer i olika kulörtoner. Genom att presentera kulörerna i en egen sektion, åtskilda från starka kulörer, blir det enklare att se skillnader mellan dem.

Kulörsektioner

Kulörsektionerna följer samma ordning som naturliga kulör­spektrat – från rött över gult, grönt, blått till violett.

Kulörerna på en sida går från ljust till mörkt och har liknande mättnad.

 

Neutrala nyanser

Detta index har en stor sektion med svagt tonade kulörer. Allt från naturliga jordtoner till svalt stålblå och neutralt grå.