Sätt stopp för omarbeten

Ditt arbete

Ditt sätt att arbeta i början av ett jobb kan hjälpa dig att undvika att bli ombedd att göra om arbetet i slutet


Genom att fastställa arbetsomfattningen för ett projekt i ett avtal med kunden innan du börjar minskas risken för att behöva göra om det senare. Följande är några saker att tänka på.

 

Redogör för detaljerna

Se till att allt du har kommit överens om med kunden anges skriftligen i arbetsbeskrivningen. Lämna så mycket detaljer du kan och påbörja inte arbetet utan att vara överens. Specificera helt vilka väggar som ska målas, antalet strykningar, mängden och färgkoder eller kulörnamn, eventuella förberedelser och rengöringsarbete, samt vad som inte ingår. Se Skapa kundavtal” för mer information om vad som bör ingå.

 

Skapa en sammanfattning

En sammanfattning lyfter fram de viktigaste delarna i jobbet och utgör ofta en del av kundavtalet. Medan kundavtalet innehåller alla villkor är sammanfattningen en användbar påminnelse om de viktiga detaljerna: färgkoder eller kulörnamn, förväntade start- och slutdatum, förberedande arbete, färgtyper, vad som ska målas och när betalningen ska göras. Ha sammanfattningen på arbetsplatsen som en checklista.

 

Kolla läget regelbundet

Genom att regelbundet ha kontakt med kunden under projektets gång kan du göra justeringar under tiden, snarare än i slutet. Om de arbetar när du håller på med jobbet kanske du ska överväga att prata med kunden löpande med några dagars mellanrum för att se om de är nöjda. Om de är bortresta kan de vara värt att skicka dem bilder av arbetets framsteg via e-post.

 

Låt kunden välja kulör

Att du erbjuder dina expertkunskaper om kulörer är en värdefull tjänst, men för att undvika problem senare ska du alltid låta kunden göra det slutliga valet. Använd Visualizer-appen för att hjälpa dem att fatta ett beslut, och inkludera sedan deras val i arbetsbeskrivningen och kundavtalet, så att det inte är någon risk att det uppstår en tvist  vid arbetets slut

 

                                                                     


Akzonobel

 

Nordsjö Expert App appstore google play