Sjukhus og vårdhem

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

I byggnader där fokus ligger på hälsa och välbefinnande, behöver människor lugnande och läkande miljöer som skapar en kontakt till världen utanför och hjälper till i återhämtningen.


Denna stärkande palett kan bidra till att patienter slappnar av och känner en delaktighet med världen utanför medan de återhämtar sig. Den kan också ge en naturligare känsla och upplevelse till vad som kan uppfattas vara en steril och konstgjord miljö.

EARTH COLOURS – STÄRKANDE MILJÖER

 

Kulörer: Genom att återskapa de naturliga tonerna i världen, kan dessa kulörer, tillsammans med Brave GroundTM, hjälpa människor att känna sig jordnära, lugna och delaktiga.
>strong>Relevans:>/strong> Studier har visat att miljöer med inslag av grönt eller naturliga kulörer är positiva och främjar fysiskt och mentalt välbefinnande. Nordsjös forskning visar också att ett monokroma kulörpaletter, som består av grönt eller blått, minskar visuell påfrestning i behandlingsrum.
Resultat: En stärkande palett som kan skapa en lugnande känsla på vårdavdelningar och väntrum, vilket hjälper till att minska stress för både patienter och besökare.

Nordsjö Expert App appstore google play