Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Din 7-stegs checklista för nya projekt

Ditt arbete

Den kompletta projektchecklistan för ett smidigt målerijobb 

Att gå igenom en enkel projektchecklista är ett bra sätt att se till att du har allt på plats innan du börjar arbeta. Det här kan du bocka av.

 

1. Kontrollera kulör

Har kunden meddelat dig om ett slutligt beslut om vilken kulör som har valts? Även om dina råd till kunden är ett värdefullt sätt att dela med dig av dina expertkunskaper är det alltid kunden som ska göra det slutliga valet. Om du har tydliga noteringar av kulörkoder eller kulörnamn får kunderna extra förtroende för dig.

 

2. Kontrollera arbetsbeskrivning

Har du tagit upp alla detaljer för jobbet i arbetsbeskrivningen, inklusive förberedande arbete, kulörkoder, tänkbart antal strykningar, problem som ska lösas, särskilda förfrågningar och de ytor som ska hanteras? Det är bäst att inte påbörja något arbete utan att ha detta fastställt, och det hjälper till att göra det tydligt för kunderna  att de har att göra med ett proffs. Se vår vägledning i ”Komma överens om en lämplig arbetsbeskrivning” om du vill veta mer.

 

3. Kontrollera produkter

När arbetsbeskrivningen är klar och innan du binder dig till något slutdatum och en projektplan ska du kontrollera dina förbrukningsartiklar, kommer dina leverantörer att kunna tillhandahålla det du behöver på den tid som krävs? Är det några särskilda produkter  som kan ta längre tid att få tag på? Har du även tänkt på de grundfärger och eventuella verktyg du behöver?

 

4. Kontrollera utrustning

Behövs någon särskild utrustning, t.ex. ställningar eller en kraftig slipmaskin? Räcker dina vanliga verktyg till för jobbet?

 

5. Kontrollera personal

Kommer någon del av jobbet att kräva extra hjälp, t.ex. en medhjälpare eller murare? Dubbelkolla att de är tillgängliga och vilka priser de tar innan du binder dig till priser, tider och en projektplan.

 

6. Kontrollera avtal

Det detaljerade kundavtalet  ska omfatta arbetsbeskrivningen tillsammans med betalningsvillkoren, information om dina försäkringar och garantier, eventuella åtaganden från kunden så att du får åtkomst, samt eventuella andra villkor du väljer att inkludera. Påbörja inget arbete utan att kunden har sett och undertecknat detta.

 

7. Kontrollera ekonomin

Om du har bett om förskottsbetalning ska du till sist kontrollera att denna har gjorts.

Nordsjö Expert App appstore google play
Fetching the data, plz wait..