Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Våra miljömärkningar

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

                                                                                                                      


 

Svanen

En nordisk miljömärkning som övervakas av Miljömärkning i Sverige och som ställer höga krav på produkten, emballaget samt fabriken där produkten tillverkas. Märkningen tar också hänsyn till kvalitetsledningssystemet och råvaruhanteringen.

EU Ecolabel

Ett europeiskt miljömärke som hanteras av Miljömärkning i Sverige men initierades av EU-kommissionen. För att få licens måste din produkt uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt och tillverkaren måste visa att produkterna uppfyller dem genom tester och dokumentation.

Svalan

Eftersom kemikalier kan irritera luftvägarna och ibland orsaka snuva, hosta och astma är vissa av våra produkter märkta med Astma- och Allergiförbundets egen märkning Svalan. Det innebär att det totalt utsläppet av flyktiga kemikalier inte får överstiga ett visst gränsvärde och att ett certifierat och oberoende laboratorium står för analyserna. Oavsett vad halten av allergiframkallande ingredienser är så anges de på produktens förpackning tillsammans med en förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation.

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...