star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
proactivity_app_nordsjo_professional

Nordsjö Pro Activity app

Ditt arbete
proactivity_app_nordsjo_professional

Nordsjö Professional arbetar aktivt med konceptet ”Rationellt Måleri” vars syfte är att förenkla vardagen för yrkesmålare med hjälp av digitala verktyg samt appliceringsmetoder som är skonsammare mot kroppen. Som ett led i detta arbete lanserar Nordsjö Professional i samarbete med Naprapatlandslaget aktivitetsappen ”Nordsjö Pro Activity” med stärkande och förebyggande övningar baserade på verktyg målarna använder i sitt dagliga arbete.

Nordsjö Pro Activity är framtagen i samarbete med legitimerade naprapater från Naprapatlandslaget som i samråd med yrkesmålare valt ut övningar som är särskilt effektiva för just målare och som kan utföras med hjälp av olika måleriverktyg. Övningarna fungerar förebyggande för de vanligaste skadorna i målaryrket och är perfekta för korta mikropauser.

– Med denna innovativa aktivitetsapp vill vi hjälpa yrkesmålare att stärka kroppen samt förebygga skador genom enkla övningar som man kan utföra när som helst under dagen, säger Heli Ekman, Brand Manager Nordsjö Professional.

Leg naprapat Christofer Gyllenswärd har titta närmare på målarens vardag och studerat vilka leder och muskelgrupper som är särskilt utsatta vid monotont och ansträngande måleriarbete. Utifrån hans analys har sedan övningarna tagits fram och kombinerats med olika måleriverktyg som kan användas för att utföra övningarna.

– Med dessa övningar får målarna ett utmärkt verktyg till att förebygga eller rehabilitera arbetsrelaterade skador, säger Leg Naprapat Christofer Gyllenswärd, Naprapatlandslaget.

Flera artikler

39_p1_b1_02_-_get_a_perfect_scope_of_work_for_your_next_job1b_1

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
p1_b1_06_-_how_to_get_honest_client_feedback1b

Skapa kundavtal

Läs mer
p1_b2_01_boostreputationsocialmedia_b-38683033_1

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer
p1_b1_03_-_get_the_perfect_reference_from_clients1b

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer