Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Nordsjö Pro Activity app

Ditt arbete

                                                  


 

img2

Nordsjö Professional arbetar aktivt med konceptet ”Rationellt Måleri” vars syfte är att förenkla vardagen för yrkesmålare med hjälp av digitala verktyg samt appliceringsmetoder som är skonsammare mot kroppen. Som ett led i detta arbete lanserar Nordsjö Professional i samarbete med Naprapatlandslaget aktivitetsappen ”Nordsjö Pro Activity” med stärkande och förebyggande övningar baserade på verktyg målarna använder i sitt dagliga arbete.

Nordsjö Pro Activity är framtagen i samarbete med legitimerade naprapater från Naprapatlandslaget som i samråd med yrkesmålare valt ut övningar som är särskilt effektiva för just målare och som kan utföras med hjälp av olika måleriverktyg. Övningarna fungerar förebyggande för de vanligaste skadorna i målaryrket och är perfekta för korta mikropauser.

– Med denna innovativa aktivitetsapp vill vi hjälpa yrkesmålare att stärka kroppen samt förebygga skador genom enkla övningar som man kan utföra när som helst under dagen, säger Heli Ekman, Brand Manager Nordsjö Professional.

Nordsjö Pro Activity är framtagen i samarbete med naprapater från Naprapatlandslaget i samråd med yrkesmålare

Leg naprapat Christofer Gyllenswärd har titta närmare på målarens vardag och studerat vilka leder och muskelgrupper som är särskilt utsatta vid monotont och ansträngande måleriarbete. Utifrån hans analys har sedan övningarna tagits fram och kombinerats med olika måleriverktyg som kan användas för att utföra övningarna.

– Med dessa övningar får målarna ett utmärkt verktyg till att förebygga eller rehabilitera arbetsrelaterade skador, säger Leg Naprapat Christofer Gyllenswärd, Naprapatlandslaget.

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...