Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Vad är NCS systemet?

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

NCS-systemet bygger på hur vi upplever kulör visuellt - det är en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera kulör. Här är en beskrivning från NCS Colour (därför används ”färg” istället för ”kulör”):


 

1. NCS ELEMENTARFÄRGER

Systemet utgår från sex elementarfärger, som människor upplever som ”rena”. De fyra kulörta elementarfärgerna är gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G), medan vitt (W) och svart (S) är okulörta elementarfärger. Alla andra färger kan beskrivas genom sin större eller mindre likhet med elementarfärgerna. Observera att dessa begrepp beskriver färgens rent visuella egenskaper och inte beskriver hur färgen är tillblandad.

 

 

2. NCS FÄRGRYMD

Med utgångspunkt från elementarfärgerna kan man beskriva alla färgers inbördes samband i en tredimensionell beskrivningsmodell, NCS färgrymd, som innefattar hela ”färgvärlden” och som gör det möjligt att ange vilken färgförnimmelse som helst. För åskådlighetens skull brukar man visa den i två projektioner – färgcirkeln och färgtriangeln.

 

 

3. NCS FÄRGCIRKEL ANGER KULÖRTONEN (FÄRGFAMILJEN)

Färgcirkeln är ett horisontellt snitt genom färgrymdens midja där de fyra kulörta färgerna gult, rött, blått och grönt är placerade som en kompass med lika avstånd dem emellan. Varje fjärdedel, kvadrant, i färgcirkeln är indelad i 100 steg, som används för att ge kulörtonen en entydig beteckning. Den markerade färgens kulörton (färgfamilj) R90B är en aning rödaktigt blå kulörton då den ligger nära den blå elementarfärgen.

 

 

4. NCS FÄRGTRIANGEL ANGER NYANSEN AV EN FÄRG

Färgtriangeln är ett vertikalt snitt genom färgrymden. Här finner du olika nyanser av den angivna blå kulörtonen R90B. I triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) samt den maximalt kulörta färgen, kulörtheten (C) inom respektive kulörton (färgfamilj), i detta fall R90B. Kulörtheten anger hur stark färgen är, ju längre ut i triangeln ju starkare är färgen. Skalorna för svarthet, vithet och kulörthet är indelade i hundra delar, som liksom i färgcirkeln kan uppfattas som procentangivelser. I triangeln är nyansen 1050 markerad.

 

 

ETT EXEMPEL

S betyder att färgen ingår i de 1950 NCS standardfärgerna, som illustrerar NCS systemet. Den första delen av koden 1050 beskriver den aktuella färgens nyans. Den har 10% svarthet och 50% kulörthet (färgstyrka). Resten upp till 100% utgör vitheten; 100- 10- 50= 40, dvs färgen har 40% vithet. Kulörtonbeteckningen R90B kan beskrivas utifrån färgcirkeln. Koden R90B beskrivs som röd (R) med 90% blått (B) således en rödaktigt blå färg. B40G är exempelvis blått med 40% grönt osv. Av nyans- och kulörtonbeteckningarna tillsammans bildas den fullständiga färgbeteckningen enligt NCS. S 1050-R90B är alltså en entydig definition av en färg och varje tänkbar färg kan beskrivas med hjälp av en sådan NCS-beteckning. De 1950 standardfärgerna återfinnes i NCS Atlasen som är en illustration av systemet.

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...