Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Eu Ecolabel

Ditt arbete

Ett europeiskt miljömärke som hanteras av Miljömärkning i Sverige men initierades av EU-kommissionen. För att få licens måste din produkt uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt och tillverkaren måste visa att produkterna uppfyller dem genom tester och dokumentationSvanen och EU Ecolabel
De vanligaste märkningarna av färg är Svanen som är Nordens officiella miljömärkning och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Övergripande ansvar för båda två har det statliga bolaget Miljömärkning Sverige. Där arbetar man utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen vilket garanterar opartiskhet och trovärdighet. Färgen måste även ha en beskrivning på hur den ska användas och hur den ska tas omhand när den blir till avfall.  

 

Vad är skillnaden?
Det som skiljer dessa märkningar åt är att Svanen även ställer krav på emballaget och fabriken inklusive kvalitetsledningssystemet och råvaruhanteringen där produkten tillverkas. Emballagen får till exempel inte innehålla PVC.

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...