star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
AkzoNobel Malmo

Nordsjö - en del av ett större sammanhang

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

Som du kanske redan vet, ingår Nordsjö i den globala AkzoNobel-koncernen. Tillsammans förser vi kunder över hela världen med färg. Att fokusera på hållbarhet är en självklarhet och viktigt för både företag, samhälle och planet. Därför arbetar vi efter en gemensam strategi för hållbar utveckling och för att skapa mer värde från en mindre resursåtgång.

AkzoNobel Malmo

Kretsloppstanken
Att ta tillvara resurser och skapa mer av mindre, innebär att vi måste tänka hållbarhet i hela flödet. Från råvara, produktion och distribution till konsumtion, återvinning och destruktion. Och tillbaka till råvara, i ett slutet kretslopp. Det gör vi tillsammans med alla våra partners - och givetvis med dig som är kund. AkzoNobel har för närvarande en global andel förnybar energi på 40 procent och andelen i Norden är hela 60 procent. Målet för Norden är 100 procent år 2020.
 


MER HÅLLBARA RÅVAROR - återvunna och förnybara råvaror t ex miljömässig olja av alger

MER HÅLLBARA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR – lägre utsläpp, minskad användning av fossila bränslen och råvaror

MINDRE ENERGI – processer som ger lägre energiförbrukning och val av mer hållbara energikällor

MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK – vi tar ansvar längs hela kedjan och beräknar kolodioxidavtryck för alla produkter

SAMARBETEN – vi stödjer t ex Ocean Clean Up, det största uppstädningsprojektet av havet som någonsin funnits. I detta projekt används AkzoNobels Internationals produkter till det flytande systemet som används för att samla upp plast

AVFALLSHANTERING – samarbete i hela processen för att minska spill t ex återvinning av förpackningar

DET KAN DU GÖRA - förutom att välja en mer hållbar färg kan du se till att resterna blir väl omhändertagna. Det som blir över av färg, impregnering, lim, fernissa och spackel ska du lämna in på din miljöstation eller återvinningscentral. Det gäller även om färgen är vattenlöslig. Spola aldrig ner rester i toaletten eller häll ut dem i avloppet. 

 

Vill du veta mer om hur den fungerar i detalj, läs mer om AkzoNobels övergripande policy.

Flera artikler

39_p1_b1_02_-_get_a_perfect_scope_of_work_for_your_next_job1b_1

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
p1_b1_06_-_how_to_get_honest_client_feedback1b

Skapa kundavtal

Läs mer
p1_b2_01_boostreputationsocialmedia_b-38683033_1

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer
p1_b1_03_-_get_the_perfect_reference_from_clients1b

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer