Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Svanen

Ditt arbete

En nordisk miljömärkning som övervakas av Miljömärkning i Sverige och som ställer höga krav på produkten, emballaget samt fabriken där produkten tillverkas. Märkningen tar också hänsyn till kvalitetsledningssystemet och råvaruhanteringen. Färgen måste dessutom ha en beskrivning av hur den ska användas och hur den ska tas omhand när den blir till avfall.


 

Svanen och EU Ecolabel
De vanligaste märkningarna av färg är Svanen som är Nordens officiella miljömärkning och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Övergripande ansvar för båda två har det statliga bolaget Miljömärkning Sverige. Där arbetar man utan vinstsyfte på uppdrag av regeringen vilket garanterar opartiskhet och trovärdighet.

Vad är skillnaden?
Det enda som skiljer dessa märkningar åt är att Svanen också ställer krav på själva färgburken och etiketten. De får till exempel inte innehålla PVC. 

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...