Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Varför ska du välja miljömärkt färg?

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

Genom att välja en miljömärkt färg belastar du miljön mindre.Miljömärkningarna visar att färgen lever upp till stränga miljö- och hälsokrav. Miljömärkningarna påvisar att färgen innehåller färre miljöskadliga ämnen och lägre halter av hälsoskadliga ämnen än andra färger. För inomhusfärger kan man även ställa tuffare krav på allergiframkallande ämnen vilket innebär att det totalt utsläppet av flyktiga organiska ämnen inte får överstiga ett visst gränsvärde. 

 

Snabbt om miljömärkt:

- Klarar stränga krav på lösningsmedel

- Klarar stränga krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel

- Klarar strängare krav på hälsoskadliga ämnen, tex. mjukgörande medel

- Är effektiva och klarar tuffa funktionskrav

 

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...