star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Varför ska du välja miljömärkt färg?

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

Genom att välja en miljömärkt färg belastar du miljön mindre.

Märkningarna visar att färgen lever upp till stränga miljö- och hälsokrav. De är garantin för att färgen innehåller färre miljöskadliga ämnen och lägre halter av hälsoskadliga ämnen än andra färger. Inomhusfärger klarar i tillägg tuffare krav på allergiframkallande ämnen.

 

Snabbt om miljömärkt!

- Klarar stränga krav på lösningsmedel

- Klarar stränga krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel

- Innehåller inte mjukgörande medel

- Är effektiva och klarar tuffa funktionskrav

 

MER HÅLLBARA RÅVAROR - återvunna och förnybara råvaror t ex miljömässig olja av alger
MER HÅLLBARA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR – lägre utsläpp och bränsleförbrukning
MINDRE ENERGI – processer som ger lägre energiförbrukning och val av mer hållbara energikällor
MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK – vi tar ansvar längs hela kedjan t ex en tillsats i asfalt som reducerar utsläpp
SAMARBETEN – vi stödjer t ex Ocean Clean Up, det största uppstädningsprojekt av havet som någonsin funnits. I detta projekt är AkzoNobels produkter del av det flytande systemet som används för att samla upp plast
AVFALLSHANTERING – samarbete i hela processen för att minska spill t ex återvinning av förpackningar
ÅTERVINNING - säkert och hållbart i slutet av livscykeln vi återvinner t ex beläggningen på pappersmuggar
DET KAN DU GÖRA - förutom att välja en mer hållbar färg kan du se till att resterna blir väl omhändertagna. Det som blir över av färg, impregnering, lim, fernissa och spackel ska du lämna in på din miljöstation eller återvinningscentral. Det gäller även om färgen är vattenlöslig. Spola aldrig ner rester i toaletten eller häll ut dem i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena.

Flera artikler

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
Kundfeedback och kundrelationer

Skapa kundavtal

Läs mer
test123

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer