star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close
markta-farg-produkter

Våra miljömärkningar

Ditt arbete Dina kunder Din verksamhet

Svanen

En nordisk miljömärkning som övervakas av Miljömärkning i Sverige och som ställer höga krav på produkten, emballaget samt fabriken där produkten tillverkas. Märkningen tar också hänsyn till kvalitetsledningssystemet och råvaruhanteringen.

EU Ecolabel

Ett europeiskt miljömärke som hanteras av Miljömärkning i Sverige men initierades av EU-kommissionen. För att få licens måste din produkt uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt och tillverkaren måste visa att produkterna uppfyller dem genom tester och dokumentation.

Svalan

Eftersom kemikalier kan irritera luftvägarna och ibland orsaka snuva, hosta och astma är vissa av våra produkter märkta med Astma- och Allergiförbundets egen märkning Svalan. Det innebär att det totalt utsläppet av flyktiga kemikalier inte får överstiga ett visst gränsvärde och att ett certifierat och oberoende laboratorium står för analyserna. Oavsett vad halten av allergiframkallande ingredienser är så anges de på produktens förpackning tillsammans med en förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation.

Flera artikler

39_p1_b1_02_-_get_a_perfect_scope_of_work_for_your_next_job1b_1

Få en perfekt arbetsbeskrivning

Läs mer
p1_b1_06_-_how_to_get_honest_client_feedback1b

Skapa kundavtal

Läs mer
p1_b2_01_boostreputationsocialmedia_b-38683033_1

Stärk ditt rykte med marknadsföring i sociala medier

Läs mer
p1_b1_03_-_get_the_perfect_reference_from_clients1b

Få den perfekta kundreferensen

Läs mer