Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Håll kunderna nöjda på varje jobb

Dina kunder

Kundtillfredsställelse innebär återkommande arbete och bra möjligheter till affärsutveckling. Följande är några tips för att hålla kunderna nöjda när du arbetar


 

img1

Kunder som är stolta över sitt hem underskattar ofta den röra som kan uppstå under renovering, men om du är tydlig i din kommunikation kan du hålla kunderna nöjda.

 

Kommunicera

Om du pratar med kunderna hjälper det dem att känna att de har kontrollen och det kan göra att de är mer förstående om det uppstår problem. Om de är hemma när du avslutar för dagen kan du visa dem vad du har gjort och vad du planerar att göra härnäst. Om de är borta under arbetet kan du skicka foton av förloppet via e-post eller sms så att de känner sig trygga. Meddela i förväg om du kommer att missa en dag så att kundkommunikationen är tydlig.

 

Använd hänsynsfulla kollegor

Attityden hos eventuella extra medarbetare återspeglas på dig, så arbeta endast med personer du litar på. Hur pratar de med kunden? Svär och gapar de när de arbetar? Klagar de högljutt på verktyg eller platsen där de arbetar? Allt som kan få en kund att känna sig obekväm i sitt eget hem kan återspeglas negativt på dig och kan skada kundrelationerna.

 

Var extra noggrann

Om en olycka inträffar, även en mindre sådan, är det bäst att vara ärlig med kunden hellre än att de får upptäcka det själva. Använd skyddande dukar överallt, även i de delar av hemmet där du inte målar men som du kanske måste gå igenom, t.ex. hallar eller entréer. Minsta fotavtryck eller färgdroppe kan få kunderna att känna att du inte är noggrann.

 

Håll dig i ditt hörn

Om kunderna befinner sig i hemmet när jobbet pågår måste du tänka på den störning det innebär för dem. Om du städar upp i slutet av varje dag och tar så mycket som möjligt med dig varje kväll kommer de flesta kunder att märka den extra ansträngningen. Om du måste lämna material låter du det stå prydligt i ett hörn, övertäckt och ur vägen.

                  


AkzoNobel

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...