Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Offerter på ett enkelt sätt

Ditt arbete

Använd den här checklistan som en hjälp för att skapa korrekta offerter varje gång


 

En korrekt offert innebär att jobbet kommer att vara lönsamt, samtidigt som det ger kunden förtroende för ditt arbete. Och till skillnad från ett kostnadsförslag är en offert vanligtvis bindande.

 

Få måtten rätt

Även om en del kunder gärna vill hjälpa till är det säkrast att inte förlita dig på deras mätningar. Om ytan överskattas kan det leda till en offert som är för hög, medan en underskattning kan riskera din vinst. Ta dig tid och använd ett måttband eller ett digitalt mätverktyg, och dra självklart bort ytan för fönster och dörrar när du mäter väggar. På så sätt har du all information du behöver när du ska beräkna projektkostnaden.

 

Täck extrautgifterna

Utöver de grundläggande kostnaderna för färg och tid ska du även räkna med sådant som tillkommer. Räcker det med dina befintliga verktyg eller behöver du ny utrustning? Fundera också över om det krävs några särskilda förberedelser eller om ytor som marmor eller mjukt trä kan behöva extra skydd, samt om någon del av arbetet kommer att kräva extra arbetskraft.

 

Kontrollera dina priser

Dubbelkolla dina verksamhetskostnader – priser förändras och du kan förlora vinst om du lämnar offert baserat på ett gammalt pris. Kontrollera även tillgängligheten, kan färgerna levereras i tid för att börja med jobbet? Kommer dina vanliga kollegor att vara tillgängliga eller kan du behöva ta in någon som är dyrare?

 

Var detaljerad

Tillhandahåll en detaljerad specifikation av arbetsbeskrivningen , inklusive allt material, förberedande arbete, antalet strykningar och mängden färg i varje lager, förväntad tidsåtgång och eventuell specialiserad arbetskraft som behövs. Det hjälper till att få offerten korrekt, samtidigt som kunden känner sig trygg i att offerten är tillförlitlig. Genom att vara noggrann under detta steg bevisar du att dina tjänster också kommer att vara mycket professionella. 

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...