Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Checklista vid jobbets slut

Ditt arbete

Alla slutförda projekt är ett test för ditt företag. Vad kan du lära dig inför nästa jobb? 

Praktisk erfarenhet är ofta det bästa sättet att lära sig. När ett projekt har slutförts kan du använda vår enkla projektchecklista för att utvärdera jobbet och hitta sätt att förbättra verksamheten.

 

Den ursprungliga arbetsbeskrivningen

Hur korrekt var arbetsbeskrivningen? Om du behövde utföra extraarbete noterar du vad det var och om du fick betalt för det. Om du märker att vissa problem dyker upp hela tiden, t.ex. att kunderna kräver extra städning i slutet av ett jobb, kan det hända att arbetsbeskrivningen  du skapar inte är tillräckligt tydlig, eller så missar du möjligheter till merförsäljning.

 

Resurserna

Underskattade du kostnaden för material eller arbete? Det finns några enkla regler att tänka på för att förbättra arbetsutvärdering och kostnadsberäkningar. Börja med att anta att du och eventuella kollegor endast är produktiva under 80 % av tiden, det ger utrymme för att uppgifter tar längre tid än förväntat. Om jobben ofta tar längre tid än förväntat kanske du överskattar hur fort du arbetar. När du beräknar ett nytt projekt kan du anteckna dina mätningar direkt i Expert-appen så att du kan gå tillbaka till dem när du räknar ut kostnader och tidsplaner.

 

Kundens feedback

Hur nöjd var kunden med det färdiga projektet och fick du kundkommentarer? En ärlig kundreferens är ett användbart försäljningsverktyg, men det kan också omfatta kommentarer som hjälper dig att förbättra ditt arbetssätt.

 

Det oväntade


Saker kan gå fel under tiden mellan att planera och slutföra ett jobb. Hur hanterade du problem och vad kan du göra annorlunda nästa gång? Hur kan du undvika problem vid nästa projekt om kunden missförstod något i avtalet?

Nordsjö Expert App appstore google play
Hämtar data, vänta...